Smluvní podmínky Inzerce

Obchodní podmínky služby Inzerce
Aktuální smluvní podmínky služby Inzerce serveru sinneMA.cz
1. Úvodní ustanovení
1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy o inzerci uzavřené mezi společností s i n n e  s.r.o., IČO: 45274223, se sídlem Přistoupimská 394/12, Malešice, 108 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 9342 u Městského soudu v Praze (dále jen „sinneMA.cz“), a Objednatelem.
Smluvní podmínky služby Inzerce
Aktuální smluvní podmínky služby Inzerce serveru ssinneMA.cz
1. Úvodní ustanovení
1.1    Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy o inzerci uzavřené mezi společností sinne s.r.o., IČO: 45274223, se sídlem Přistoupimská 394/12, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 27917223, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 9342 vedeném u Městského soudu v Praze (dále jen „sinneMA.cz“), a Objednatelem.
1.2    ssinneMA.cz je oprávněným provozovatelem a správcem internetového serveru sinneMA.cz, dostupného na internetové adrese https://www.sinneMA.cz (dále jen „Server“).
1.3    Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:
1.4    Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:
o    Balíček inzerce má význam dle odstavce 2.2.
o    sinneMA.cz má význam dle odstavce 1.1.
o    Cena inzerce - cena Balíčku inzerce uvedená v ceníku na Serveru
o    Inzerát má význam dle odstavce 2.3.
o    Licence má význam dle odstavce 5.2.
o    Obchodní závod (podnik) - organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti; závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu. -
o    Obecné obchodní podmínky - obecné obchodní podmínky sinneM.cz, které upravují vzájemná práva a povinnosti mezi sinneMA.cz a Uživatelem související zejména se založením, provozováním a užíváním Uživatelského účtu
o    Objednatel - Uživatel, který provádí Objednávku inzerce nebo uzavřel Smlouvu o inzerci, Objednatelem se rozumí také Spotřebitel
o    Objednávka inzerce má význam dle odstavce 3.1.
o    Obsah má význam dle odstavce 5.1.
o    Osobní údaje - jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo účtu, IP adresa, identifikace Nemovitosti, kterou zadává Objednatel při provádění Objednávky (zejména adresa Závodu (blíže viz Zásady zpracování osobních údajů)
o    Registrace - proces vedoucí k založení Uživatelského účtu (blíže viz Obecné obchodní podmínky)
o    Server - internetový server sinneMA.cz dostupný na internetové adrese https://www.sinneMA.cz
o    Smlouva o inzerci má význam dle odstavce 2.1.
o    Spotřebitel každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Bezrealitky.cz
o    Uživatel - osoba, která má zaregistrovaný svůj Uživatelský účet
o    Uživatelský účet - součást Serveru s názvem „sinneMA.cz“, která je zpřístupněna právě jednomu Uživateli a je zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání uživatelského jména a hesla
2. Předmět Smlouvy o inzerci
2.1    Smlouvou o inzerci se sinneMA.cz zavazuje poskytnout Objednateli Balíček inzerce dle výběru Objednatele a Objednatel se zavazuje zaplatit sinneMA.cz Cenu inzerce.
2.2    Balíčkem inzerce se rozumí soubor služeb spočívajících ve zveřejnění Inzerátu Objednatele na Serveru a poskytnutí případných souvisejících služeb. Obsah jednotlivých Balíčků inzerce, jejich cena, podmínky a doba poskytování, resp. trvání Balíčku, spolu s cenou a podmínkami pro následnou úpravu Inzerátu, jeho opětovnou aktivaci a další s tím spojené a/nebo možné a navázané kroky, jsou uvedeny v Ceníku na Serveru.
2.3    Inzerátem se rozumí nabídka koupě, prodeje a pronájmu – fúze Závodu/jeho části/ Objednatele, která je součástí Objednávky a která je určena ke zveřejnění na Serveru.
3. Uzavření Smlouvy o inzerci a aktivace Inzerátu
3.1    Objednání Balíčku inzerce provede Objednatel následujícím způsobem:
1.    Krok 1. Vložení inzerátu: Objednatel na Serveru klikne na Přidat inzerát, vyplní údaje o svém Inzerátu
2.    Krok 2. Vytvoření reklamní kampaně – zvolte jednu variant Light, Basic, Premium
3.    Krok 3. Objednat - Vyplňte údaje, které se zobrazí v inzerátu
4.    Krok. 4. Vyplňte údaje ohledně ekonomické činnosti a finanční informace
5.    Krok 5. Vyplňte text, který co nejlépe specifikuje vaši činnost – upravený se zobrazí v inzerátu-prezentaci
6.    Krok 6. Přidejte fotografie
7.    Krok 7. Vyplňte datum zveřejnění – ne dříve než za 24 hod od předpokládané platby
8.    Krok 8. Souhlas GDPR
9.    Krok 9. Doplňkové služby - tlačítko OBJEDNAT
10.    Krok 10. Vyplňte požadované, případně se zaregistrujte
11.    Krok 11. Vyplňte fakturační údaje, zvolte způsob platby
12.    Krok 12. Potvrzení objednávky -GDPR souhlas – souhlas s obchodními podmínkami
13.    Platba -Inzerát se zobrazí do 48 hod od připsání platby na účet sinne MA
14.    Krok 13. Zobrazení objednávky – administrace
15.    Krok 15. Na této stránce můžete inzerát TOPOVAT nebo PRODLOUŽIT

16.    Platba za inzerát: Objednatel vyplní objednávkový formulář, který obsahuje - údaje o objednávaném Balíčku inzerce, - údaje o zvoleném způsobu úhrady Ceny inzerce. Tento krok je ukončen kliknutím na „Potvrdit objednávku“.
3.2    Před zasláním Objednávky inzerce je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky inzerce vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky inzerce. (písemně na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
3.3    sinneMA.cz neprodleně po obdržení Objednávky inzerce toto obdržení Objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v Uživatelském účtu. Potvrzení Objednávky inzerce podle tohoto odstavce se nepovažuje za akceptaci nabídky ve smyslu občanského zákoníku a tímto okamžikem nevzniká Smlouva o inzerci.
3.4    Po dokončení Objednávky inzerce je Objednatel přesměrován na stránku obsahující informace potřebné k zaplacení Ceny inzerce.
3.5    Zaplacením Ceny inzerce je Smlouva o inzerci uzavřena a Inzerát je připraven k dalšímu grafickému zpracování (úprava obrázků, videa, CSS stylů, SEO optimalizace, překlad), Inzerát bude zveřejněn do 24 hod.
3.6    Smlouvu o inzerci lze uzavřít v českém jazyce.
3.7    Smlouva o inzerci a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu sinneMA.cz, přičemž Spotřebitel má k těmto údajům přístup na základě písemné žádosti zaslané elektronicky na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
3.8    Objednatel výslovně souhlasí s plněním Smlouvy o inzerci před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku.

4. Základní práva a povinnosti smluvních stran
4.1    Veškerá data zadává Objednatel do Serveru na vlastní náklady a v souladu s pokyny sinneMA.cz uvedenými na Serveru.
4.2    Objednatel je v rámci možností poskytovaných mu Serverem oprávněn prostřednictvím Uživatelského účtu svůj Inzerát editovat.
4.3    Objednatel se zavazuje zveřejňovat na Serveru pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje aktualizovat své Inzeráty v případě, že dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených.
4.4    Objednatel bere na vědomí, že údaje o jeho Závodu zveřejňované na Serveru jsou přístupny uživatelům internetu, a to prostřednictvím Serveru a dalších internetových serverů provozovaných sinneMA.cz či jinou osobou. Objednavatel souhlasí s tím, že údaje o jím inzerovaných Závodech/ mohou být též zveřejněny v propagačních materiálech a jiných reklamních sděleních sinneMA.cz.
4.5    Objednatel se nesmí jakýmkoliv způsobem pokoušet o neoprávněný přístup a manipulaci dat na Serveru. Redirect není povolen - adresa URL Objednatele v Inzerátu nesmí směřovat zejména na komerční servery se stejným nebo obdobným tematickým obsahem, jako je Server, nebo na servery prezentující obsah, který je v rozporu s právním řádem České republiky, s dobrými mravy, nebo který ohrožuje veřejný pořádek, nebo na servery, které svým obsahem odporují oprávněným zájmům sinneMA.cz.
4.6    Má se za to, že údaje uvedené Objednatelem v Objednávce inzerce jsou pravdivé a správné. Odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese pouze Objednatel.
4.7    Objednatel je oprávněn svůj Inzerát kdykoli smazat nebo deaktivovat prostřednictvím Uživatelského účtu nebo požádat o zrušení svého Inzerátu písemně na adrese elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
4.8    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
4.9    Objednatel bere na vědomí, že Server je určen pro Inzerci spotřebitelů i podnikatelů..
4.10    Za obsah Inzerátu nese odpovědnost Objednatel. Vzhledem k tomu, že je Inzerát přístupný uživatelům internetu, sinneMA.cz nedoporučuje v Inzerátu zveřejňovat jakékoliv osobní údaje.
5. Licenční a související ujednání
5.1    Objednatel prohlašuje, že pokud zveřejňuje na Serveru fotografie, obrázky či jiné obsahy (dále jen „Obsah“), které jsou předmětem práv duševního vlastnictví, je vlastníkem těchto práv nebo je vykonavatelem souvisejících majetkových práv nebo je oprávněn k výkonu práv duševního vlastnictví a k užití předmětu práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném k uzavření a plnění Smlouvy o inzerci. sinneMA.cz je oprávněno Obsah zveřejňovaný na Serveru upravit, k čemuž mu Objednatel uděluje souhlas Objednatel v případě, že je Obsah, který zveřejňuje na Serveru, předmětem práv z duševního vlastnictví, uděluje sinneMA.cz oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy o inzerci a také v rozsahu pro propagační účely sinneMA.cz (dále jen „Licence“). Licence je poskytnuta bezúplatně.
5.2    V případě, že sinneMA.cz bude muset zaplatit třetí osobě peněžité plnění z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetí osoby k Obsahu nebo sinneMA.cz vznikne jiná majetková škoda v důsledku porušení práv třetí osoby k Obsahu, zavazuje se Objednatel sinneMA.cz nahradit veškerá peněžitá plnění a náklady vynaložené z důvodů uvedených v tomto odstavci.
6. Platební podmínky
6.1    Server obsahuje informace o Balíčcích inzerce, a to včetně uvedení cen. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Serveru. Tímto ustanovením není omezena možnost sinneMA.cz uzavřít Smlouvu o inzerci za individuálně sjednaných podmínek.
6.2    Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a sinneMA.cz si neúčtuje žádné další poplatky vyjma smluvní přepravy.
6.3    Cenu inzerce může Objednatel uhradit sinneMA.cz následujícími způsoby:
1.    skrze internetové bankovnictví;
2.    platební kartou prostřednictvím internetové platební brány;
3.    Paypal;
4.    bankovním převodem;
6.4    Zvolený způsob úhrady uvede Objednatel v Objednávce inzerce. Zvolený způsob úhrady je možné i po odeslání Objednávky inzerce změnit.
6.5    sinneMA.cz si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, že některé ze způsobů platby uvedené v odstavci 6.4. nelze použít.
6.6    Pokud je Objednateli po odeslání Objednávky inzerce přidělen variabilní symbol a specifický symbol platby, je Objednatel při úhradě Ceny inzerce povinen tyto údaje uvést.
6.7    Závazek Objednatele uhradit Cenu inzerce je splněn okamžikem připsání Ceny inzerce na účet uvedený v informacích dle odstavce 3.4., nebo na účet, na který je platba automaticky odesílána.
6.8    Případné slevy z Ceny inzerce poskytnuté ze strany sinneMA.cz Objednateli nelze vzájemně kombinovat.
6.9    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví sinneMA.cz ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy o inzerci Objednateli daňový doklad – fakturu.
7. Vadné plnění služeb Balíčku inzerce
7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).
7.2.    sinneMA.cz je povinna plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné přijmout služby obsažené v objednaném Balíčku inzerce podle Smlouvy o inzerci a jejího účelu.
7.3.    Pokud sinneMA.cz splní vadně, má Objednatel práva z vadného plnění.
7.4.    sinneMa.cz plní vadně, zejména:
1.    poskytne-li Balíček inzerce, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti;
2.    ujistí-li Objednatele v rozporu se skutečností, že Balíček inzerce nemá žádné vady.
7.5.    Objednatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu (případně u rozhodčího soudu stanoví-li tak Obecné obchodní podmínky nebo tyto Obchodní podmínky), vytkl-li vadu sinneMA.cz bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost plnění Balíčku inzerce ze strany sinneMA.cz zkontrolovat a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od momentu poskytnutí jednotlivých služeb obsažených v Balíčku inzerce.
7.6.    Vytkl-li Objednatel vůči sinneMA.cz vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadně poskytnutou službu Balíčku inzerce přijímat.
7.7.    Je-li vada odstranitelná, může se Objednatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z Ceny inzerce. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Baliček inzerce řádně využívat, může Objednatel buď odstoupit od Smlouvy o inzerci, anebo se domáhat přiměřené slevy z Ceny inzerce.
7.8.    Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.
8. Odstoupení od Smlouvy o inzerci
8.1    Je-li s odstoupením od Smlouvy o inzerci spojena povinnost vrátit Objednateli peněžní prostředky, vrátí je sinneMA.cz stejným způsobem, jakým jí byly poskytnuty.
8.2    Pokud se společně s objednaným plněním poskytuje i dárek, je darovací smlouva mezi Objednatelem a sinneMA.cz uzavřena s rozvazovací podmínkou, že v případě odstoupení od Smlouvy o inzerci kteroukoli smluvní stranou pozbývá darovací smlouva účinnosti a Objednatel je povinen poskytnutý dárek vrátit.
8.3    Objednatel, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy o inzerci ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření Smlouvy o inzerci
8.4    Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení. Objednatel dle odstavce 3.9. souhlasí s tím, aby s plněním podle Smlouvy o inzerci bylo započato ihned po uzavření Smlouvy o inzerci.
8.5    Pro odstoupení od Smlouvy o inzerci může Spotřebitel využít vzorový formulář poskytnutý sinneMA.cz, který tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení lze provést odesláním formuláře na adresu elektronické pošty  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., přičemž přijetí tohoto formuláře bude Spotřebiteli bezprostředně v textové podobě potvrzeno.
8.6    Do 14 dnů od odstoupení sinneMA.cz vrátí Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něj přijala, a to včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu nabízenému způsobu.    Spotřebitel souhlasí s tím, že peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým byly poskytnuty.
8.7    V případě, že Spotřebitel odstoupí od Smlouvy o inzerci, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo, je povinen uhradit sinneMA.cz poměrnou část Ceny inzerce.
9. Závěrečná ujednání
10.1    sinneMA.cz se zavazuje nakládat s osobními údaji Objednatele v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a Zásadami zpracování osobních údajů.
10.2    Tyto Obchodní podmínky služby Inzerce a Obecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o inzerci.
10.3    Smlouvu o inzerci lze měnit jen písemnými po sobě jdoucími číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.
10.4    Dojde-li mezi stranami Smlouvy o inzerci ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.
10.5    Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25.09.2020 .
10.6    Vzhledem k tomu, že se trh služeb poskytovaných sinneMA.cz neustále vyvíjí, bere Objednatel a Uživatel na vědomí, že tyto Obchodní podmínky služby Inzerce, Obecné obchodní podmínky, a/nebo Ceník, mohou být v přiměřeném rozsahu jednostranně změněny, doplňovány anebo zrušeny (dále jen „Jednostranná změna“). sinneMA.cz je povinna informovat Objednatele anebo Uživatele o Jednostranné změně dotčených dokumentů a/nebo podmínek poskytování služeb nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny, a to buď prostřednictvím Serveru, zprávy zaslané do Uživatelského účtu a/nebo jinou vhodnou a dostupnou formou. V případě, že Objednatel a/nebo Uživatel nesouhlasí s Jednostrannou změnou dotčených dokumentů a/nebo podmínek poskytování služeb, může vypovědět příslušnou smlouvu, zejména pak Smlouvu o inzerci, uzavřenou se sinneMA.cz, a to ve lhůtě do dne nabytí účinnosti Jednostranné změny. Účinnost předmětné smlouvy v takovém případě končí dnem doručení výpovědi sinneMA.cz. Takto provedenou výpověď je možné adresovat sinneMA.cz buď na adresu sídla , anebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Pokud nebude ve stanovené lhůtě doručena sinneMA.cz výpověď Smlouvy, má se za to, že dotčená osoba s Jednostrannou změnou bez výhrad souhlasí. Právo výpovědi předmětné smlouvy za stanovených podmínek při Jednostranné výpovědi však nevznikne v případě, kdy došlo k Jednostranné změně v důsledku změny závazných právních předpisů, a/nebo rozhodnutí orgánu veřejné správy.

ZPĚT