M & A - (Mergers & Acquisitions).

Fúze a akvizice na úrovni malého a středního podniku

M & A je typ obchodu, kde se jeho aktéři snaží změnit vlastnickou kontrolu. Na jedné straně může být z nejrůznějších důvodů motivací podnik, nebo jeho část prodat, na druhé straně jej koupit. V mnoha případech se jedná i o formy různých druhů převzetí, které může být přátelské, ale i nepřátelské. V tomto případě dochází k různým formám sloučení. Další, podstatnou motivací může být poptávka pro strategickém partnerovi, na straně druhé chuť nebo potřeba investovat.

1. Jaká je motivace fúzí a akvizic?
2. Jací jsou aktéři?
3. Jaké jsou faktory úspěchu?
4. Jak probíhá transakční proces?

1.1. Motivace fúzí a akvizic
 • Hodnota pro aktéry, tedy dosažení ekonomického zisku
 • Dosažení horizontu (odchod do důchodu, potřeba strategického partnera)
 • Motivace růstu
 • Diverzifikace rizik
 • Pozice na trhu
 • Nákup majetku
 • Osobní zájem
 • Financování projektu, investice
 • Optimalizace nákladů
 • Daňová optimalizace
2.1 Aktéři
 • Majitelé firem, akcionáři
 • Management
 • Partnerské firmy
 • Konkurence
3.1 Faktory úspěchu
 • Optimální nastavení ceny akvizice
 • Jasná strategie
 • Otevřená komunikace, informační symetrie
 • Průhlednost majetkových a právních vztahů
 • Akceptace v rozlišnosti řízení, firemní kultury, IT
 • Plnění časových harmonogramů
 • Férovost
 • Reálné vyhodnocení rizik
 • Udržení výkonnosti
4.1 Transakční proces

Transakční proces bude pravděpodobně odlišný pro jednotlivé typy obchodu a bude záviset i na odvětví, v kterém k procesu dochází. Ten má obecně několik fází.

 • Kdo a jaký podnik nabízí nebo poptává
 • Jasné důvody akvizice
 • Situace na trhu
 • Prezentace na portálu M & A
 • Správné nastavení ceny akvizice
 • Moment synergie
 • Vyhodnocení situace a postavení aktérů na trhu
 • Ekonomická analýza – Due dilligence
 • Financování projektu
 • Právní analýza a příprava kontraktu
 • Kontrakt
 • Efektivní převzetí
 • Uzavření kontraktu