INTEREXPERT

Jsme účetní a auditorská kancelář. Již třicet let pomáháme malým a středním firmám k jejich růstu.

Rozumíme tomu, proč malé a střední firmy často propojují svět businessu s osobním životem jednatelů a majitelů. Také víme, že toto, v zásadě logické propojení, se může jevit jako nevýhodné při prodeji firmy, protože takové propojení je zobrazeno i ve výkazu zisků a ztrát a je tím pádem dlouhodobě snižována hodnota vlastního kapitálu firmy, což má vliv na stanovení ceny transakce.

Kromě obvyklého procesu due diligence, kde pečlivě zkoumáme rizika transakce a její ekonomickou výhodnost, identifikujeme i náklady výše popsaného propojení firemního a osobního života. Pro zohlednění těchto nákladů při vyjednávání o ceně, poskytujeme i mediaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Více na INTEREXPERT.CZ