Pojišťovací makléřská společnost sinne IC a.s.

Pojišťovací makléřská společnost sinne IC a.s. vznikla 18.8.1999 a je dceřinnou společností sinne s.r.o. založenou 5.5.1992.

„Našim cílem je poskytovat pro klienty makléřské služby na vysoké profesionální úrovni ve spolupráci s renomovanými pojišťovnami. Zaručujeme osobní přístup a detailní znalost prostředí. “

- sinne IC a.s. -

V procesu M&A transakcí jsme schopni analyzovat katalog možných rizik plynoucích ze samotného předmětu činnosti, ale i nabídnout pojištění transakčních rizik procesu samého. V případě zájmu se společně s našimi partnery můžeme podílet na úspěšném dokončení zamýšleného budoucího obchodu.

Více na SINNE.CZ